NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

52,000₫ 47,000₫

ĐÀO NGÂM ( KRONOS -HY LẠP)