SIRO ( SYRUP) TRÁI CÂY

310,000₫ Khoảng 300,000₫

SIRO ĐƯỜNG NÂU ( SUNNY - ĐÀI LOAN)

260,000₫ 255,000₫

SIRO SẢ (GIFFARD - PHÁP)

195,000₫ 190,000₫

SIRO QUẾ ( MONIN - MALAYSIA)