SIRO TORANI

156,000₫ 152,000₫

SIRO NHÃN - Longan ( TORANI - MỸ)

156,000₫ 152,000₫

SIRO CHERRY ( TORANI - MỸ)

155,000₫ 152,000₫

SIRO VANILLA ( TORANI - MỸ)

156,000₫ 152,000₫

SIRO LỰU ( TORANI - MỸ)

156,000₫ 152,000₫

SIRO KIWI ( TORANI - MỸ)

156,000₫ 152,000₫

SIRO HẠT DẺ ( TORANI - MỸ)

156,000₫ 152,000₫

SIRO DÂU ( TORANI - MỸ)