SẢN PHẨM TEST MẪU


280,000₫ 240,000₫

COMBO 14 HƯƠNG VỊ

260,000₫ 200,000₫

COMBO ĐẶC BIỆT

180,000₫ 150,000₫

COMBO HƯƠNG VỊ

60,000₫ 55,000₫

COMBO TRÀ ĐÀI LOAN

80,000₫ 70,000₫

COMBO TRÀ SỮA ĐÀI LOAN

180,000₫ 160,000₫

COMBO TRÀ SỮA TRÁI CÂY

160,000₫ 120,000₫

COMBO TRÀ TRÁI CÂY