TRÀ CÁC LOẠI

150,000₫ 149,000₫

TRÀ LÀI ( KING- VIETNAM)

160,000₫ 159,000₫

TRÀ OLONG ( KING- VIETNAM)