Nước giảm cân vị táo Cent D ( Hàn Quốc)

Giá ban đầu
950,000₫
Giảm giá

So sánh 1,050,000₫

Share Social:

← Sản phẩm trước Sản phẩm tiếp theo →

Giảm cân táo!

Phiên bản mới hoàn hảo hơn

Sản phẩm xuất xứ Hàn Quốc, đạt bằng sáng chế Mỹ, Châu Âu.

Chỉ cần 1 ngày 1 chai Cent D hương táo giúp việc giảm cân của bạn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

𝐆𝐈Ả𝐌 𝐂Â𝐍 𝐊𝐇Ô𝐍𝐆 𝐊𝐇Ó chỉ với 𝟏 𝐜𝐡𝐚𝐢 𝐂𝐞𝐧𝐭 𝐃 𝐭á𝐨🍏 𝐦ỗ𝐢 𝐧𝐠à𝐲 🥰

Applephenol của tinh chất táo xanh 🍏 là thành phần cô đặc Polyphenol có trong táo xanh 🍏tự nhiên và Applephenol được 𝐜𝐡ứ𝐧𝐠 𝐧𝐡ậ𝐧 𝐜ó 𝐡𝐢ệ𝐮 𝐪𝐮ả 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐠𝐢ả𝐦 𝐜â𝐧.

𝐕ì 𝐬𝐚𝐨 𝐜á𝐜 𝐧𝐡à 𝐬á𝐧𝐠 𝐜𝐡ế 𝐥ạ𝐢 𝐜𝐡ọ𝐧 𝐭á𝐨 𝐱𝐚𝐧𝐡 🍏 để 𝐥à𝐦 "𝐧𝐠𝐮𝐲ê𝐧 𝐥𝐢ệ𝐮" 𝐜𝐡í𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐬ả𝐧 𝐩𝐡ẩ𝐦 𝐠𝐢ả𝐦 𝐜â𝐧 𝐂𝐞𝐧𝐭.𝐃?

👉Vì hàm lượng 𝐏𝐨𝐥𝐲𝐩𝐡𝐞𝐧𝐨𝐥 trong táo xanh 🍏 tự nhiên nhiều gấp 𝟏𝟎 𝐥ầ𝐧 so với táo thường🍎

👉1 chai Cent.D táo chứa 𝟑𝟕𝟐𝐦𝐠 𝐥ượ𝐧𝐠 𝐏𝐨𝐥𝐲𝐩𝐡𝐞𝐧𝐨𝐥 tương đương với 4❺ quả táo xanh 🍏

💥Bạn không thể 1 ngày ăn 45 quả táo xanh 🍏 nhưng bạn có thể dùng 1 ngày 1 chai Cent.D táo để giảm cân hiệu quả và lành mạnh.

🥤Sử dụng Cent.D thật đơn giản, hãy pha loãng nó với 500 ml nước, lắc đều và uống sau bữa ăn.

🏆Sản phẩm Cent.D với bằng sáng chế được cấp bởi Mỹ và Châu Âu.

💥𝒱𝒾ệ𝒸 𝑔𝒾ả𝓂 𝒸â𝓃 𝓉𝒽ậ𝓉 𝓈ự 𝒽𝒾ệ𝓊 𝓆𝓊ả 𝓀𝒽𝒾 𝒹ù𝓃𝑔 𝒞𝑒𝓃𝓉.𝒟 𝓀ế𝓉 𝒽ợ𝓅 𝓋ớ𝒾 𝓉ậ𝓅 𝓉𝒽ể 𝒹ụ𝒸, 𝒸𝒽ế độ ă𝓃 𝒽ợ𝓅 𝓁ý.