Nên lắc bình kem bao nhiêu lần là đủ - Cách lắc bình kem

Nên lắc bình kem bao nhiêu lần là đủ - Cách lắc bình kem

Đáp: Tùy loại kem sử dụng sẽ không thể đếm chính xác bao nhiều lần lắc, thường khoảng 20-30 lần đối với bình dung tích 0,5L, Có loại kem sẽ phải lắc lâu hơn Cầm chốc ngược xuống khi lắc. Bạn có thể cảm nhận lắc đến khi nào thấy kem trong bình không còn lỏng bỏng nữa tức là đã được & trong quá trình lắc nên bắt thử một bông kem xem đã đủ độ đứng chưa, nếu chưa đạt nên lắc tiếp vài lần nữa. Với bình 1L sẽ phải lắc nhiều hơn từ 40-50 lần. Sau khi lắp viên gas thứ nhất cần lắc khoảng 10-15 lần, sau đó tháo ra lắp viên gas thứ 2 vào lắc tiếp đến khi kem đạt.


Cũ hơn Bài viết mới