Nếu đã xài hết kem trong bình mà gas vẫn còn muốn mở nắp đổ thêm kem vào có được không?

Nếu đã xài hết kem trong bình mà gas vẫn còn muốn mở nắp đổ thêm kem vào có được không?

Đáp: Hoàn toàn không được nhe. Do trong bình đang có áp suất cao, nếu mở ra liền kem còn sót trong bình sẽ bị bắn phụt tùm lum. & khi bạn đã mở ra thì không còn áp lực nào trong bình nữa. Phải bóp xịt ra cho hết khí gas hoàn toàn rổi mới mở bình.


Cũ hơn Bài viết mới